Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-04-14 20:26:43

Dommerutviklingsplan

Denne dommerutviklingsplanen er laget for å sikre at klubben har en helhetlig plan for rekruttering, videreutvikling og oppfølging av dommere i klubben. Denne planen skal være lett å lese og lett og forstå og virke som et felles oppslagsverk og et styringsverktøy i klubbens dommerutviklingsarbeid.

Planene er utarbeidet ifb. arbeidet med å bli kvalitetsklubb i perioden første halvår 2020. Det er kvalitetsklubb gruppen som har utarbeidet planen.

Planen vedtas av styret slik at den kan revideres i løpet av året.

Mye av denne dommerutviklingsplanen har direkte linker til MFK’s hjemmeside og andre relaterte internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne planen.

SPONSORER