Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-07-22 15:39:27

Foresatt

Tanken med denne siden er å gi deg som foresatt til en spiller i klubben en samle side hvor all nyttig info ligger. Gjerne lagre denne siden som en favoritt i nettleseren din. Her vil kan kunne lese litt praktisk info om avgifter, forsikringer, utstyr, foreldremøter, forventninger, dugnader, foreldrevett reglene m.m.

Linker til nyttig informasjon her på www.meloyfk.no

 

DUGNAD:

Klubben opererer med 2 typer dugnad. Klubbdugnad og lagdugnad. Forskjellen på disse er hvem som arrangerer dugnaden og hvor inntektene går.

Klubbdugnaden arrangeres og planlegges av klubben (typisk styret). Her bidrar alle i klubben og inntektene går dermed til vår brukskonto og dermed til driften av klubben.

Lagdugnad arrangeres og planlegges av hvert enkelt lag. Typsik med lagleder og foreldrekontakter i spissen. Her er det lagets spillere som deltar og dermed går inntekten direkte til lagets konto. Pengene kan dermed brukes på det laget selv måtte ønske. VIKTIG: all lagdugnad må informeres om til styret og spesielt til økonomiansvarlig slik at man blir enige om hvordan regnskapet skal gjøres og dokumenteres.

 

FORELDREVETTREGLENE:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

 

FORELDREMØTER:

Det vanlige er å arrangere foreldremøter før sesongen starter. Gjerne ett på høsten (november) og ett på våren (mars). Se årshjul for mer detaljer. Det er lagleder som har ansvaret for å arrangere foreldremøter, men det er vanlig at representater fra styret stiller opp for å informere om aktuelle saker eller om klubben.

Foresatte kan også ta initiativ til møter. Meld i fra til lagleder ved ønske.

 

SPONSORER