Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2021-01-09 13:30:18

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal påse at:

  • Meløy FKs midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • Meløy FKs midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Meløy FKs økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • Meløy FK har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av Meløy FKs drift

Kontrollutvalget har møterett på styremøter men ikke tale- og stemmerett. Kontrollutvalget skal motta godkjente styreprotokoller etter hvert styremøte.

Sjekk hjemmesidene til Norges Idrettsforbund for mer detaljer og et malverk på kontrollutvalgets rolle og oppgaver

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/ 

 


KONTROLLUTVALG LEDER

TOR CHRISTIAN KRISTIANSEN


KONTROLLUTVALG MEDLEM

HANS OVE HORSBERG HAGEN


 

 

SPONSORER