Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-04-24 19:49:44

Trygge rammer

"Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer."

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme.

Meløy FK arbeider i tråd med Norges fotballforbunds føringer.

Vi jobber med holdningskampanjer gjennom hele året ved å ta korte øyeblikk med årets tema fra trygge rammer. Vårt fokusområde vil være fast tema på alle møter hvor klubben er tilstede. Eksempler er spillermøter, trenerforum, møter i SU, styremøter, rekrutteringsmøter e.l. I tillegg har vi fokus på dette minimum to ganger årlig på våre sosiale medier. Et praktisk eksempel er 5 minutter etter trening hvor en representant fra klubben tar opp årets tema og setter fokus på dette. Våre årsplaner og årsprogram har også med at vi skal fokusere på trygge rammer. 

Når vi som klubb har disse fokus, sender vi samtidig informasjon om vårt arbeid til alle klubber som driver med fotball i kommunen. Her inviterer vi øvrige klubber til å ha fokus på samme trygge rammer, og vi deler våre opplegg og opplæring med øvrige klubber.

Sportslig leder er ansvarlig for dette arbeidet. Sportslig utvalg lager konkrete planer, og utnevner ressurspersoner i arbeidet.

 

Tema vi som kvalitetsklubb skal arbeide med:

År Tema Ansvarlig
2020 Samarbeid med ernæringsfysiolog. Praktisk/teoretisk kurs for spillere. (Ev nettkurs om Coronasituasjonen vedvarer.) Hanne Edvardsen
2021 Doping og alkohol TBD
2022 Sammen redder vi liv i idretten - HLR TBD
2023 Trafikksikkerhet og skader og forsikring TBD
2024 Seksuelle overgrep og trakassering TBD
2025 Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) TBD
2026 Kampfiksing og spilleavhengighet TBD

 

SPONSORER