Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2016-10-18 22:20:11

Økonomihåndboka

Styret i Meløy FK (videre benevnt som MFK) har det overordnede ansvaret for MFKs økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for MFK for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til MFK fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

-          MFK skal bruke og forvalte MFKs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte

-          MFK skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering

-          MFK skal ha en forsvarlig økonomistyring

 

Mye av denne økonomihåndboken har direkte linker til MFK’s hjemmeside og andre relaterte internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne klubbhåndboken

SPONSORER